To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Skrócona instrukcja - DBP-6191

                                                         

1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTA

Ważne wskazówki przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia

 1. Nie należy mylić samokontroli z autodiagnozą. Pomiary ciśnienia krwi powinny być interpretowane wyłącznie przez pracownika służby zdrowia, który zapoznał się z Twoją historią medyczną.
 2. Jeśli wyniki badania regularnie wskazują na nieprawidłowe odczyty, należy skontaktować się z lekarzem.
 3. Jeśli przyjmujesz leki, skonsultuj się z lekarzem, aby ustalić najbardziej odpowiedni moment na pomiar ciśnienia krwi. NIGDY nie zmieniaj przepisanego leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
 4. Osoby mające poważne problemy z krążeniem mogą odczuwać dyskomfort. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
 5. U osób z nieregularnym lub niestabilnym krążeniem krwi spowodowanym cukrzycą, chorobą wątroby, miażdżycą tętnic lub innymi schorzeniami mogą występować różnice w wartościach ciśnienia krwi mierzonego na nadgarstku i na ramieniu. Niemniej jednak monitorowanie trendów zmian ciśnienia krwi mierzonego na ramieniu lub nadgarstku jest przydatne i istotne.
 6. Osoby cierpiące na zwężenie naczyń, choroby wątroby lub cukrzycę, osoby z rozrusznikiem serca lub słabym tętnem oraz kobiety w ciąży powinny przed samodzielnym pomiarem ciśnienia skonsultować się z lekarzem. Ze względu na ich stan uzyskane wartości mogą być różne.
 7. Osoby cierpiące na arytmię, takie jak przedwczesne pobudzenia przedsionkowe lub komorowe lub migotanie przedsionków, mogą korzystać z tego ciśnieniomierza wyłącznie po konsultacji z lekarzem. W niektórych przypadkach oscylometryczna metoda pomiaru może dawać nieprawidłowe odczyty.
 8. Nie należy wykonywać pomiarów jeden po drugim, gdyż może to spowodować obrażenia u pacjenta z powodu zakłócenia przepływu krwi.
 9. Mankietu nie należy zakładać na ranę, ponieważ może to spowodować dodatkowe obrażenia.
 10. NIE ZAKŁADAĆ mankietu na kończynę, która jest leczona np. wykonano wkłucie dożylne lub przetokę tętniczo-żylną. Napełnienie mankietu może tymczasowo zablokować przepływ krwi, potencjalnie powodując obrażenia u pacjenta.
 11. Mankietu nie należy zakładać na ramię po stronie wykonanej mastektomii. W przypadku podwójnej mastektomii należy użyć ramienia strony mniej dominującej.
 12. Zwiększenie ciśnienia w mankiecie może spowodować tymczasowe zatrzymanie pracy stosowanego jednocześnie na tym samym ramieniu sprzętu monitorującego funkcje życiowe.
 13. Ściśnięty lub zagięty przewód powietrzny łączący może powodować ciągłe ciśnienie w mankiecie, powodując zakłócenia w przepływie krwi i potencjalnie szkodliwe obrażenia pacjenta.
 14. Sprawdzić, czy działanie urządzenia nie powoduje przedłużonego zaburzenia krążenia pacjenta.
 15. Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używać w inny sposób.
 16. Urządzenia nie można stosować u niemowląt lub u osób, które nie potrafią wyrazić swoich zamiarów.
 17. Przedłużające się nadmierne napełnianie mankietu może spowodować powstanie wybroczyn na ramieniu.
 18. Nie demontować urządzenia ani mankietu. Nie podejmować prób naprawy urządzenia.
 19. Używać wyłącznie mankietu zatwierdzonego dla tego urządzenia. Użycie innych mankietów może skutkować nieprawidłowymi wynikami pomiarów.
 20. W przypadku gdy zestaw jest przechowywany lub używany poza określonymi przez producenta zakresami temperatury i wilgotności, może generować nieprawidłowe odczyty.
 21. Nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń generujących silne pola elektryczne lub elektromagnetyczne w pobliżu urządzenia, ponieważ mogą one powodować nieprawidłowe odczyty i zakłócenia lub stać się źródłem zakłóceń w działaniu urządzenia. Nie używać urządzenia podczas transportu pacjenta poza zakład opieki zdrowotnej ze względu na mogące pojawić się w otoczeniu inne źródła zakłóceń.
 22. Nie używać jednocześnie nowych i starych baterii
 23. Baterie należy wymienić, gdy na ekranie pojawi się symbol słabych baterii . Należy wymienić jednocześnie wszystkie baterie.
 24. Nie należy używać różnych rodzajów baterii. Zalecane są baterie alkaliczne o długiej żywotności.
 25. Należy wyjąć baterie z urządzenia, gdy nie jest ono używane przez ponad 3 miesiące.
 26. Nie wkładać baterii z nieprawidłowo ustawionymi biegunami.
 27. Należy prawidłowo utylizować baterie; przestrzegać lokalnych praw i przepisów.
 28. Należy używać wyłącznie zalecanego zasilacza sieciowego klasy II AC z podwójną izolacją, zgodnego z normami EN 60601-1 i EN 60601-1-2. Zasilacz, który nie posiada autoryzacji może spowodować pożar i porażenie prądem.
 29.  Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją używania przed pierwszym zastosowaniem urządzenia.
 30. Zasadnicze działanie:


2. ELEMENTY ZESTAWU

 • Ciśnieniomierz automatyczny
 • Mankiet rozmiar 22–42 cm (M/L)
 • Baterie typu AAA 3 sztuki
 • Etui
 • Instrukcja używania + gwarancja
 • Zasilacz USB typu C (DC 5 V, 1000 mA) (w zestawie)

3. BUDOWA CIŚNIENIOMIERZA

3.1 Ciśnieniomierz 

500       


3.2 Mankiet

 500


3.3 Wyświetlacz     
   

500

 

4. WAŻNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE POMIARÓW

 1. Na 30 minut przed pomiarem należy unikać jedzenia, ćwiczenia oraz kąpieli.
 2. Przed rozpoczęciem pomiaru wyciszyć się w spokojnym otoczeniu przez co najmniej 5 minut.
 3. Nie należy stać w trakcie pomiaru. Usiąść w swobodnej pozycji trzymając ramię na wysokości serca.
 4. Podczas pomiaru unikać poruszania się i mówienia.
 5. Podczas pomiaru unikać silnych interferencji elektromagnetycznych takich jak działanie mikrofalówki lub telefonu komórkowego.
 6. Przed ponownym pomiarem odczekać przynajmniej 3 minuty.
 7. Należy wykonywać pomiary regularnie, każdego dnia o tej samej porze, ponieważ ciśnienie krwi zmienia się w ciągu całego dnia.
 8. Badania porównawcze powinny być dokonywane tylko wówczas, gdy ciśnieniomierz jest używany na tym samym ramieniu, w tej samej pozycji i o tej samej porze dnia.
 9. Ten ciśnieniomierz nie jest zalecany dla osób z ciężką arytmią.
 10. Nie używać ciśnieniomierza, jeśli urządzenie jest uszkodzone.


5. PRZED ROZPOCZĘCIEM POMIARU

 • Umieścić baterie w urządzeniu. (patrz rys. A)
 • Włożyć końcówkę mankietu do gniazda na końcówkę mankietu. (patrz rys. B)

 500

 • Pomiaru dokonuj na odsłoniętym ramieniu.
 • Odpocznij przez kilka minut przed pomiarem. Usiądź w cichym miejscu, najlepiej przy biurku lub przy stole, z ręką opartą na twardej powierzchni i stopami płasko na podłodze. (patrz rys. C)
 • Załóż mankiet na lewe ramię na wysokości poziomu serca. Dół mankietu powinien znajdować się około 1–2 cm (0,4–0,8’’) nad stawem łokciowym. (patrz rys. D i E)

 500

 

6. OBSŁUGA URZĄDZENIA

6.1. Instalacja baterii

Wysuń pokrywę na baterie. Umieść 3 nowe baterie alkaliczne AAA zgodnie z ułożeniem ich biegunów. Zamknąć pokrywę na baterie.

6.2. Zasilacz (w zestawie)

Gniazdo zasilacza sieciowego znajduje się z tyłu ciśnieniomierza. Z urządzeniem można używać medycznego zasilacza sieciowego DC 5,0 V; 1000 mA (dołączony do zestawu). Wtyk zasilający powinien posiadać złącze USB typu C. Nie należy używać zasilacza sieciowego innego typu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

 500

 

UWAGA: Zasilacz jest wyszczególniony jako część wyposażenia sprzętu medycznego. 

6.3. Ustawienia systemowe

Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij przycisk „START/STOP” przez około 5 sekund, aby aktywować ustawienia systemowe. Miga ikona Użytkownika pamięci.

 1. Wybór pamięci Użytkownika W trybie ustawień systemowych możliwe jest gromadzenie wyników badań dla 2 różnych użytkowników. Umożliwia to zapisywanie indywidualnych wyników badań (do 150 pomiarów na użytkownika). Naciśnij przycisk „MEM”, aby wybrać właściwego użytkownika. Wyniki badania zostaną automatycznie zapisane w każdej wybranej grupie.
 2. Ustawianie roku/daty/godziny Naciśnij ponownie przycisk „START/STOP”, aby ustawić tryb roku/daty/godziny. Najpierw ustaw rok, używając przycisku „MEM”. Naciśnij ponownie przycisk „START/STOP”, aby potwierdzić bieżący miesiąc. Kontynuuj ustawianie daty, godziny i minut w ten sam sposób. POLSKI | 9 Za każdym naciśnięciem przycisku „START/STOP” wybór zostanie zatwierdzony, a następnie będzie kontynuowany po kolei (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, 12/24 godziny)
 3. Ustawienie formatu daty Naciśnij ponownie przycisk „START/STOP”, aby ustawić tryb ustawiania formatu daty. Ustaw format daty, używając przycisku „MEM”. EU oznacza format daty (dzień/miesiąc) europejski. US oznacza format daty (miesiąc/dzień) amerykański
 4. Zapisane ustawienia Będąc w dowolnym trybie ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk „START/STOP”, aby wyłączyć urządzenie. Wszystkie informacje zostaną zapisane.

Uwaga: Jeśli urządzenie pozostanie włączone i nie będzie używane przez 3 minuty, automatycznie zapisze wszystkie informacje i wyłączy się.

6.4. Zakładanie mankietu

 1. Włóż końcówkę mankietu łączącą przewód powietrza do gniazda mankietu po lewej stronie ciśnieniomierza.
 2. Włóż koniec mankietu pod metalową klamrę mankietu, rzepem skierowanym na zewnątrz.
 3. Załóż mankiet około 1–2 cm (0,4–0,8’’) nad stawem łokciowym. W celu uzyskania jak najlepszych wyników załóż mankiet na odsłonięte ramię i podczas badania trzymaj ramię na poziomie położenia serca.

Uwaga: Nie wkładaj końcówki mankietu przewodu powietrza do otworu znajdującego się z tyłu ciśnieniomierza. Otwór ten jest przeznaczony wyłącznie do podłączenia opcjonalnego zasilacza.

6.5 Wykonywanie pomiaru

 1. Włączanie zasilania. Naciśnij przycisk „START/STOP”, aby włączyć urządzenie. Ekran LCD pojawi się na jedną sekundę; urządzenie przeprowadza szybką diagnostykę.

 2. Pomiar. Przy napełnieniu mankietu, ciśnienie powietrza będzie powoli rosnąć, zgodnie z odpowiednią wartością ciśnienia mankietu. Równocześnie na ekranie pojawi się migający symbol serca sygnalizujący bicie serca. Ciśnieniomierz dokonuje pomiaru ciśnienia podczas pompowania powietrza do mankietu. Metoda ta gwarantuje krótki czas pomiaru i optymalny dobór ciśnienia w mankiecie, bez zbędnego ucisku ramienia.

6.6 Wskaźnik nieregularnego bicia serca 

Jeśli ciśnieniomierz wykryje nieregularny rytm serca dwa lub więcej razy podczas wykonywania pomiarów, symbol nieregularnego bicia serca (()) pojawi się na ekranie wraz z wynikami pomiaru. Nieregularny rytm serca definiuje się jako rytm, który jest o 25% wolniejszy lub szybszy niż średni rytm wykryty podczas pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli przy wynikach testu często pojawia się symbol nieregularnego bicia serca (()).

6.7 Wyłączenie 

Aby wyłączyć urządzenie w dowolnym trybie działania należy wcisnąć przycisk „START/STOP”. Urządzenie wyłączy się samo po około 3 minutach bezczynności w dowolnym trybie. Środki ostrożności: jeśli podczas badania ciśnienie w mankiecie stanie się zbyt duże, naciśnij przycisk „START/STOP”, aby wyłączyć zasilanie. Ciśnienie w mankiecie szybko spada po wyłączeniu urządzenia.

6.8 Średnia z ostatnich 3 pomiarów

Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij przycisk „MEM”, aby aktywować wyświetlacz. Po przeprowadzeniu przez urządzenie autodiagnostyki na ekranie zostaną wyświetlone średnie wyniki badania z ostatnich 3 odczytów ostatnio wybranego użytkownika. Pojawi się symbol „AVG” wraz z odpowiednim wskaźnikiem ciśnienia krwi wg WHO. Dostęp do trybu sprawdzania pamięci można uzyskać naciskając przycisk „MEM”. Aby sprawdzić średnie wyniki u innego użytkownika, wybierz żądaną grupę (Użytkownik 1 lub Użytkownik 2).

6.9 Sprawdzanie danych w pamięci

Przy wyłączonym zasilaniu można sprawdzić wcześniejsze wyniki pomiarów używając przycisku „MEM”. Po wyświetleniu trybu wyników pomiaru należy nacisnąć przycisk “MEM” aby przewinąć wszystkie wyniki zapisane w pamięci. Wyświetlacz LCD wyświetli pamięć ostatniego pomiaru jako odczyt nr 01.

6.10 Usuwanie danych z pamięci

Pamięć dla wybranej grupy może zostać usunięta w trybie sprawdzania pamięci. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „START/STOP” przez około 3 sekundy, aby usunąć wszystkie zapisy z pamięci z wybranej grupy. Na wyświetlaczu LCD pojawi się „_ _ _”. Następnie należy przejść do trybu pomiarów. Naciśnij przycisk „START/STOP”, aby wyłączyć urządzenie.

Uwaga: Nie można odzyskać danych usuniętych z pamięci.

6.11 Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

Gdy baterie są na wyczerpaniu aparat nie napompuje właściwie mankietu w celu przeprowadzenia pomiaru, urządzenie wyświetli symbol słabych baterii . Należy wówczas wymienić baterie. W czasie tego procesu nie następuje utrata danych z pamięci.

6.12 Pomiar ciśnienia statycznego 

W stanie wyłączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk „START/STOP”, a następnie włóż baterie. Gdy na wyświetlacz pojawi się komplet informacji puść przycisk “START/STOP”. Gdy ekran LCD wyświetla podwójne zero, ciśnieniomierz jest w stanie statycznym. Wyświetlana jest wersja oprogramowania: 10 to wersja oprogramowania na rysunku.

Uwaga: Tylko personel serwisowy ma dostęp do tego trybu, tryb niedostępny podczas normalnego użytkowania.

6.13 Symbol ruchu ramienia podczas pomiaru

Jeżeli podczas pomiaru nastąpi poruszenie ręką, na wyświetlaczu pojawi się ikona:  wskazując, że może to prowadzić do nieprawidłowych wyników pomiarów. Po zakończeniu pomiarów na ekranie pojawi się symbol: .

6.14 Symbol prawidłowego dopasowania mankietu

W trakcie rozpoczęcia pomiaru, przy prawidłowym założeniu mankietu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat . Jeżeli mankiet jest zbyt luźno założony, na wyświetlaczu pojawi się symbol: . Należy ponownie prawidłowo założyć mankiet i rozpocząć pomiar.

6.15. Rozwiązywanie problemów

W poniższej tabeli przedstawiono symbole błędów, które mogą wystąpić podczas pomiaru, możliwe przyczyny i metody postępowania. Należy ponownie dokonać pomiaru, używając prawidłowej metody.

Uwaga: Jeśli nie można samodzielnie rozwiązać nietypowej sytuacji, można skontaktować się telefonicznie z autoryzowanym serwisem. Zabrania się demontażu i naprawy bez zezwolenia. W razie potrzeby profesjonalny personel serwisowy może poprosić producenta o listę komponentów i schemat obwodu.


7. INFORMACJE O CIŚNIENIU KRWI

7.1 Ciśnienie krwi 

Ciśnienie krwi to siła, z jaką krew naciska na ściany tętnic. Zazwyczaj mierzy się je w milimetrach słupa rtęci (mmHg). Skurczowe ciśnienie krwi to maksymalna siła wywierana na ściany naczyń krwionośnych przy każdym uderzeniu serca. Rozkurczowe ciśnienie krwi to siła wywierana na naczynia krwionośne, gdy serce odpoczywa między uderzeniami. Ciśnienie krwi danej osoby często zmienia się w ciągu dnia. Podniecenie i stres mogą powodować wzrost ciśnienia krwi, podczas gdy picie alkoholu i kąpiel mogą obniżyć ciśnienie krwi. Niektóre hormony, takie jak adrenalina (którą organizm uwalnia pod wpływem stresu) mogą powodować zwężenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi. Jeśli wartości pomiarowe stają się zbyt wysokie, oznacza to, że serce pracuje ciężej niż powinno.

 

7.2 Wskaźnik klasyfikacji ciśnienia krwi WHO

Model DBP-6191 jest wyposażony we wskaźnik klasyfikacyjny oparty na ustalonych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Poniższa tabela  przedstawia wyniki pomiaru.

 

7.3 Przypomnienie o zdrowiu

Nadciśnienie tętnicze jest groźną chorobą, która może wpływać na jakość życia. Może to prowadzić do wielu problemów, w tym niewydolności serca, niewydolności nerek i udaru. Utrzymując zdrowy styl życia i regularnie odwiedzając lekarza, nadciśnienie i choroby z tym związane są znacznie łatwiejsze do kontrolowania, gdy zostaną wykryte we wczesnym stadium.

 

Uwaga: Nie należy się niepokoić, jeśli pojawi się nieprawidłowy odczyt. Bardziej wiarygodne wskazania ciśnienia krwi danej osoby pojawiają się po 2–3 odczytach dokonywanych o tej samej porze każdego dnia przez dłuższy czas. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli wyniki pomiarów pozostają nieprawidłowe.

8. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE CIŚNIENIA KRWI

Jaka jest różnica między pomiarem ciśnienia krwi w domu a w profesjonalnej klinice?

Odczyty ciśnienia krwi wykonane w domu są teraz postrzegane jako dokładniejsze, ponieważ lepiej odzwierciedlają Twoje codzienne życie. Odczyty mogą być podwyższone, gdy są dokonywane w środowisku klinicznym lub medycznym. Jest to znane jako nadciśnienie związane z syndromem białego fartucha i może być spowodowane uczuciem niepokoju lub nerwowości.

Co powoduje różne odczyty?

Ciśnienie krwi zmienia się w ciągu dnia. Wiele czynników, w tym dieta, stres, założenie mankietu itp., może mieć wpływ na ciśnienie krwi u danej osoby.

Czy założyć mankiet na lewe czy prawe ramię? Jaka jest różnica?

Do wykonania pomiaru można użyć obu ramion, jednak porównując wyniki, należy użyć wyników z tego samego ramienia. Pomiar na lewym ramieniu może dostarczyć dokładniejszych wyników, ponieważ znajduje się ono bliżej serca.

Jaka jest najlepsza pora na wykonanie pomiaru?

Rano lub w dowolnym momencie, gdy czujesz się zrelaksowany i niezestresowany.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl