Warunki promocji „Istel20”

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Istel20” (dalej: „Promocja”) jest DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. W. Andersa 38A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431765, NIP 5422765590, REGON 052130191, o kapitale zakładowym 603.000,- zł, w całości opłaconym (dalej: „Organizator”).
 2. Miejscem Promocji jest wyłącznie sklep internetowy „diagnosis24.pl” działający pod adresem diagnosis24.pl.
 3. Promocja rozpoczyna się dnia 11.10.2021 r. i trwa do dnia 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega również możliwość wydłużenia Promocji.
 4. W Promocji może wziąć udział każdy podmiot, który w okresie trwania Promocji zakupi w sklepie internetowym „diagnosis24.pl” objęte Promocją produkty, szczegółowo wymienione w pkt 8 (dalej: „Uczestnicy Promocji”).
 5. Uczestnicy Promocji są uprawnieni do skorzystania z kodu promocyjnego: istel20 i otrzymania rabatu w wysokości 20% od aktualnej ceny detalicznej brutto objętych Promocją produktów, szczegółowo wymienionych w pkt 8.
 6. W celu naliczenia rabatu w wysokości 20% Uczestnicy Promocji muszą dodać wybrany, objęty Promocją, produkt do koszyka, a następnie wpisać kod promocyjny: istel20 w wyznaczonym do tego miejscu. Rabat naliczy się automatycznie, pod warunkiem dokonania zakupu w okresie trwania Promocji. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 7. Uczestnicy Promocji nie mogą wymienić kodu promocyjnego: istel20 na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 8. Promocja obejmuje następujące rodzaje produktów dostępnych w sklepie internetowym „diagnosis24.pl”:
  1. Istel HR-2000 rejestrator EKG
  2. Istel Cardic-100 BT ciśnieniomierz automatyczny do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu na ramieniu z funkcją Bluetooth
  3. Istel NC300BT termometr bezdotykowy na podczerwień
 9. Uczestnicy Promocji mogą skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją warunków promocji „Istel20”.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 12. Niniejsze warunki promocji „Istel20” nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego „diagnosis24.pl”, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 13. Promocja łączy się z innymi aktualnie trwającymi promocjami, chyba że regulamin innej promocji stanowi inaczej.
 14. Niniejsze warunki promocji „Istel20” obowiązują od dnia 11.10.2021 r.

Białystok, dnia 08.10.2021 r.